Wat is migraine?

 • Chronisch
  chronische hersenziekte die in aanvallen voorkomt
 • Aanvallen
  de aanvallen hebben een duidelijk begin en einde
 • Hoofdpijn
  de hoofdpijn is heftig bonzend of kloppend
 • Pijn
  de pijn zit meestal aan één kant van het hoofd
 • Misselijkheid
  misselijkheid / braken
 • Overgevoeligheid
  overgevoeligheid voor licht en geluid, vaak ook voor geuren
 • Inspanning
  elke inspanning is onmogelijk en verergert de pijn
 • Duur
  duur: 4 uur tot 3 dagen per (onbehandelde) aanval

Fasen

Een migraineaanval bestaat uit vier fasen, die niet bij iedereen alle vier even sterk voorkomen. Tussen de aanvallen kunnen er kortere of langere perioden liggen.

 1. Waarschuwingsfase (Prodromale fase)

  Bij ongeveer een op de vijf migrainepatiënten kondigt de aanval zich ruim van tevoren aan. De signalen kunnen heel verschillend zijn, maar per individu gaat het vaak om dezelfde voortekenen. Soms al een paar dagen voor een aanval, maar vaak ook enkele uren en vlak van tevoren. Je bent de dag voor de aanval bijvoorbeeld erg prikkelbaar, vlak voor de aanval zie je bleek en je moet steeds gapen. Het is belangrijk dat je de signalen leert herkennen, om op tijd actie te kunnen ondernemen.

 2. Aurafase

  Ongeveer vijftien procent van de migrainepatiënten krijgt auraverschijnselen: kortdurende neurologische storingen. Je zicht is verstoord, je handen of vingers tintelen, je ervaart krachtverlies of spraakstoornissen. Een aura ontstaat meestal geleidelijk en duurt gemiddeld tien minuten tot een uur. De verschijnselen verdwijnen wanneer de hoofdpijn komt opzetten.

 3. Hoofdpijnfase

  Dit is de fase van de bonzende hoofdpijn. Bij veel mensen gecombineerd met misselijkheid en braken, diarree, plus overgevoeligheid voor licht, geluid en geuren. Deze fase kan 4 uur duren, maar ook 3 etmalen.

 4. Herstelfase

  De hoofdpijn neemt af. Vaak val je nu in slaap en word je later wakker zonder of met slechts lichte hoofdpijn. Veel mensen zijn dan nog een paar dagen snel vermoeid en licht geprikkeld. Het duurt gemiddeld één tot twee dagen voor je helemaal hersteld bent van een migraineaanval.

copyright Migrainefonds 2015

Migrainefonds
Stationsstraat 79-G
3811 MH Amersfoort
info@migrainefonds.nl
033-4224038
NL 47 INGB 0006993941
KvK-nummer 62911988
Fiscaal nummer / RSIN: 855010563

partners